Kính gửi Quý Khách hàng,

Máy dò kim loại dựa trên phương thức cảm biến điện từ/ từ tính , nên rất dễ bị ảnh hưởng bởi các tác động ngoại quan bên ngoài  dẫn đến không tối ưu hóa được các tính năng của máy.

Hôm nay Sanko Vietnam - ANS Vietnam xin giới thiệu đến Quí khách hàng về những điều cần lưu ý khi lắp đặt và vận hành máy dò kim loại.

Mong bài viết sẽ mang đến những lợi ích nhất định đến Quý khách hàng.

#Sankovietnam #maykiemkim #Maykiemkimloai #Maydokimloai #APA6800 #APA6800W #SV602 #SC1-600 #SC1-600W #SC1-750 #ANSVietnam

 

sanko-vietnam-nhung-dieu-can-luu-y-khi-su-dung-may-do-kim-loai-01

sanko-vietnam-nhung-dieu-can-luu-y-khi-su-dung-may-do-kim-loai-02

sanko-vietnam-nhung-dieu-can-luu-y-khi-su-dung-may-do-kim-loai-03

sanko-vietnam-nhung-dieu-can-luu-y-khi-su-dung-may-do-kim-loai-04

sanko-vietnam-nhung-dieu-can-luu-y-khi-su-dung-may-do-kim-loai-05

sanko-vietnam-nhung-dieu-can-luu-y-khi-su-dung-may-do-kim-loai-06

sanko-vietnam-nhung-dieu-can-luu-y-khi-su-dung-may-do-kim-loai-07

sanko-vietnam-nhung-dieu-can-luu-y-khi-su-dung-may-do-kim-loai-08

sanko-vietnam-nhung-dieu-can-luu-y-khi-su-dung-may-do-kim-loai-09

sanko-vietnam-nhung-dieu-can-luu-y-khi-su-dung-may-do-kim-loai-10

sanko-vietnam-nhung-dieu-can-luu-y-khi-su-dung-may-do-kim-loai-11