No

Code

Description

Số lượng Stock

1

HW1X

Emergency Stop Switch for APA-6800 W

Công tắc khẩn cấp cho máy APA- 6800

1

2

TY-30

Handy Needle detector

Máy dò kim loại cầm tay

14

3

MR-200

Moisture Meters

Máy đo độ ẩm

1

4

KG-PA

Probe of  papers, cardboard   3.5~40% of MR-200Ⅱ

Đầu dò cho giấy và cardboard

1

5

PM-PA

Probe for mortar / plaster 0.8~15% of MR-200Ⅱ

Đầu dò cho vữa, thạch cao

1

6

KG101

Paper, cardboard moisture meter

Máy đo độ ẩm cho giấy

1

7

Fe2.5

Probe for Coating Thickness Meter

Đầu dò cho máy đo độ dày lớp phủ

1

8

NFe-2.0

Probe for Coating Thickness Meter

Đầu dò cho máy đo độ dày lớp phủ

1

9

SWT-7000

Coating Thickness Meter

Máy đo độ dày lớp phủ

1

10

SWT-7200

Coating Thickness Meter

Máy đo độ dày lớp phủ

1

11

Fe 0.8mm – card type

Test piece

Mẫu dò cho máy dò kim loại

30

12

Fe 1.0mm – card type

Test piece

Mẫu dò cho máy dò kim loại

2