Độ ẩm là một trong những yếu tố quan trọng trong thực phẩm, gỗ, giấy, bê tông, ngũ cốc và môi trường. Nó ảnh hưởng rất nhiều tới chất lượng nguyên liệu và hàng  hóa trong bảo quản, lưu trữ.

Sanko Việt Nam cung cấp các dòng thiết bị đo độ ẩm hoạt động trên nguyên lý: thay đổi điện trở kháng, điện dung : máy đo độ ẩm gỗgiấybê tong hoặc máy đo độ ẩm đa chức năng… Đáp ứng phù hợp về chất lượng, độ chính xác điều kiện sản xuất trong công nghiệp và sản phẩm thực phẩm tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới.

Bên dưới là bảng liệt kê ứng dụng cho từng dòng sản phẩm : 

 

Đối tượng

Sản phẩm tương thích

 Mức đo

Máy đo đo độ ẩm trên gỗ

TG-101

Wood (W) : 6-50%

MC  ( Moisture content): 1-100

AQ-10

Wood : 6.5 - 100%

MC : 1- 50

Máy đo đo độ ẩm trên giấy

KG-101

Paper (P): 6-40%

MC: 1- 100

Máy đo đo độ ẩm trên vữa, thạch cao

PM- 101

Mortar(M)/ Plaster (Pl) : 1-15%

MC : 1- 100

Máy đo độ ẩm đa chức năng

MR-200 II

MR- 300

W: 3.5 – 50%; P : 3.5-40%, M/ Pl : 0.8- 15%

MC : 1-100

Tùy thuộc vào đầu dò kết nối

AQ- 30

W: 6.5 – 100%; P : 6.5-30%, M/ Pl : 2- 11%

MC : 1-50

Đầu đò tương thích cho dòng  máy đo MR

TG-PA

W: 3.5 – 50%         MC3 : 1-100

KG-PA

P : 3.5-40%            MC2 : 1-100

PM-PA

M/ Pl : 0.8- 15%     MC1 : 1-100